godziny 1

Serdecznie dziękujemy organizatorom i uczestnikom tegorocznego Pikniku Elki, za wsparcie podopiecznych Fundacji Jesienny Uśmiech.

Zebrana kwota 3015,46 zł zostanie w całości przekazana na pomoc ludziom starszym, znajdującym się w trudnej sytuacji.
 
Dziękujemy za zrozumienie potrzeb naszych podopiecznych i chęć podzielenia się swoimi dobrami.
 
Z wyrazami szacunku,
Agnieszka Łaszczyńska
Prezes Zarządu Fundacji
 

W dniach 01-07-2015 do 30-04-2016 realizowaliliśmy projekt      pt. "Zdrowy Senior", który był laureatetm IV edycji konkursu grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!, zorganiozwanego i dofinansowanego przez Fundację "Dbam o Zdrowie". 

W ramach projektu przez 10 m-cy, regularną pomoc w postaci zakupu leków otrzymywało 60 seniorów. 

Rezultaty projektu: przywrócenie osobom w trudnej sytuacji materialnej wiary w to, że nie są same, że są ludzie, którzy chcą im pomóc – wolontariusze fundacji.

U podopiecznych fundacji biorących udział w projekcie zauważono poprawę samopoczucia, wzrost witalności. Dodatkowo przełożyło się to na przeciwdziałałanie lub zapobieganie  wykluczeniu społecznemu seniorów – niektóre osoby zaczęły wychodzić z domu.  Ponadto wzrosła  świadomości podopiecznych na temat zdrowego stylu życia (zażywanie leków zgodnie z zaleceniami lekarzy, zdrowe odżywanie) a  przede wszystkim poprawa ich zdrowia dzięki regularnemu przyjmowaniu leków (okres 10 miesięcy). 

1procent-1

jesienny plakat1

jesienny usmiech plakata

Jerzy Rymwid