godziny 1

30/09/2014 wzięliśmy udział w Forum Ekonomii Społecznej pt "Akcja wolontariat"  organizowanym przez PISOP

wolontariat01