godziny 1

 1. Uzyskaliśmy statut Organizacji Pożytku Publicznego - 1 % podatku.
 2. Pozyskaliśmy ziemię, pod budowę Domu dla Seniorów, znajdujących się  w trudnej sytuacji materialnej.
 3. Wolontariusze na stałe opiekowali się 17 seniorami. Opieka polegała na częstym odwiedzaniu przez wolontariuszy i bieżącym reagowaniu na ich potrzeby. Podstawowymi elementami pomocy były: żywność, środki czystości, węgla, zakup środków medycznych, okularów, opłaty za wizyty u specjalistów pomoc w uregulowaniu stałych opłat.
 4. Zrealizowaliśmy projekt  Leki dla seniora uśmiech dla otoczenia. W jego ramach pomagaliśmy od marca do grudnia 43 seniorom, wykupując dla nich leki o łącznej wartości 60`000 zł.
 5. Wyremontowaliśmy lokal przy ul. Sienkiewicza  i otworzyliśmy Centrum Seniora – z różnorodnych zajęć skorzystało do tej pory około 30 osób.
 1. Zorganizowaliśmy spotkanie informacyjne w ramach kampanii Ufaj, ale sprawdzaj, prowadzonej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. 
 2. Zrealizowaliśmy projekt Stylowy senior  dla seniorów +60,  współfinansowany z Urzędu Miasta Leszno - Projekt skierowany był do 20 osób. 

8.Zrealizowaliśmy I edycję programu integracji międzypokoleniowej w partnerstwie z Gimnazjum nr 5 (nauka obsługi komputera dla seniorów – opieka gimnazjalistów). Udział w programie wzięło 20 seniorów i 20 gimnazjalistów.

 1.  Zrealizowaliśmy projekt Wigilijny uśmiech seniora – współfinansowany z Urzędu Miasta Leszno - Projekt skierowany był do 50 osób. Spotkanie było możliwe do zrealizowania na tak dużą skalę, dzięki dodatkowej zbiórce pod nazwą „Serce z opłatkiem”.
 2. Podnieśliśmy znacznie kwalifikacje wolontariuszy fundacji  poprzez ich udział w projekcie Profesjonalny wolontariusz wsparciem dla osób potrzebujących i NGO - współfinansowany  

z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. 

11.  Zorganizowaliśmy   i przeprowadziliśmy po raz III,   Dzień Seniora pod nazwą Pełen radości  

i humoru wieczór dla seniorów,  w partnerstwie z Fundacją Dr Clown.

12.  Wzięliśmy udział w Targach Aktywni +50 w Poznaniu oraz w Jarmarku pomysłów w Lesznie.

 1. Łączna liczba osób objętych wsparciem bądź biorących udział w działaniach aktywizujących  i promujących zdrowy styl życia,  proponowanych przez fundację, to około 600 osób. 
 1.  Wolontariusze przepracowali na rzecz fundacji nieodpłatnie około 8000 godzin