godziny 1

1. Działania promocyjne zmierzające do pozyskania 1 % podatku.

2. Udział w akcji Kilometry Dobra, marzec-maj 2015 - Zbiórka środków na budowę niekomercyjnego Domu dla seniorów  znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

3. Udział w projekcie  Razem Możemy Więcej- leki dla seniorów.

4.Rozwój działalności Centrum Aktywności  Seniora -  m.in. poszerzenie oferty zajęć dodatkowych o spotkania językowe, warsztaty komputerowe, spotkania podróżnicze, wieczorki twórczości itp. 

5.  Spotkania aktywizujące i integrujące seniorów (spotkania z humorem,popołudnia twórczości, pikniki dla seniorów, imprezy okolicznościowe – Dzień Kobiet, powitanie lata, Mikołajki dla seniorów, Wigilia dla seniorów itp.)

6.Spotkania z wolontariuszami, których celem jest wzmacnianie realizowanych działań, rozdzielanie zadań bieżących oraz wsparcie zespołu  (1x w miesiącu)

7.Analiza potrzeb osób starszych w wyniku przeprowadzanych ankiet i reagowanie na potrzeby podopiecznych w sposób celowy:

- pomoc niematerialna

- pomoc materialna

Udzielana pomoc  jest każdorazowo w sposób indywidualny dostosowywana do potrzeb podopiecznego. 

8. Stała pomoc podopiecznym fundacji m.in poprzez:

- aktywizowanie seniorów,

- odwiedziny,

- pomoc w porządkowaniu mieszkania,

- pomoc w robieniu zakupów,

- wykup leków,

- pomoc w załatwianiu trudnych spraw (urzędowych, lokalowych, medycznych itp.)

- dostarczanie potrzebnej żywoności, środów czystości, drobnego sprzętu AGD itp.

9.Udział w spotkaniach Rady ds. Polityki Senioralnej w MPiPS. 

10.  Poszukiwanie możliwości pozafinansowej pomocy osobom starszym.

11.Podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania środków na działalność fundacji z dostępnych programów rządowych czy unijnych.

12.Rozwój współpracy z przedstawicielami miasta i powiatu oraz organizacjami działającymi na rzecz osób starszych.

13. Rozwój współpracy z mediami , a przez to regularne informowanie społeczeństwa o działalności fundacji, w celu propagowania idei pomagania potrzebującym seniorom.