godziny 1

11 12

13 14

15 16

                                      herb kolor 03.2007  Leszno

                                        Projekt "Stylowy Senior II"

                           jest współfinansowany przez Miasto Leszno