godziny 1

   Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom,

które w 2015 r. w różnorodny sposób

wsparły działania fundacji.

 

Do najważniejszych zadań zrealizowanych w bieżącym roku zaliczyć możemy:

1. Przeprowadzenie akcji  promocyjnej zmierzającej do pozyskania 1 % podatku.    

2. Przeprowadzenie zbiórki pieniędzy na budowę niekomercyjnego Domu dla Seniora  w ramach akcji Kilometry Dobra. Zebrano kwotę 4936 zł.

3. Pozyskanie środków na zakup leków dla seniorów, 60`000 z grantu Razem Możemy Więcej i 60`000 zł wkładu własnego. 

W tym: w roku 2015- 60`000zł (30`000 zł grant- 30`000 zł wkład własny)  i 60`000 zł (30`000zł grant- 30`000 zł wkład własny) do kwietnia 2016.                     Z comiesięcznej  pomocy korzysta ok. 60 osób.

4. Zrealizowano projekty :„Stylowy senior II” , oraz projekt „Cyfrowy świat seniora”, współfinansowane przez Miasto Leszno

7. Zorganizowanie ( po raz IV) wraz z Fundacją :Dr Clown" spotkania aktywizującego i integrującego seniorów pt.  „Pełen radości i humoru wieczór                    dla seniorów”

8. Udzielenie bezpośredniej, indywidualnej pomocy 40 seniorom – podopiecznym Fundacji Jesienny Uśmiech.

9. Udział w wydarzeniu „Aktywne - obywatelskie Leszno”, w ramach którego seniorzy mogli odwiedzać Centrum Aktywności i zapoznawać się z jego ofertą.

10. Promowanie fundacji podczas lokalnych wydarzeń oraz targów – Poznań „ Aktywni 50+, „Dzień Europy” – Leszno,  czy „Aktywne obywatelskie Leszno”.

11. Rozwijanie działalności Centrum Aktywności  Seniora -  m.in. poszerzenie oferty zajęć dodatkowych o spotkania językowe, warsztaty komputerowe, pogadanki itp. Pozyskanie dodatkowego lokalu na parterze budynku przy ul. Sienkiewicza 9 (w którym mieści się Centrum Aktywności Seniora), po to by móc zaoferować pomoc jeszcze większej liczbie osób.

Warto jeszcze raz podkreślić, że łączna liczba osób objętych wsparciem bądź biorących udział w działaniach aktywizujących  i promujących zdrowy styl życia,  proponowanych przez fundację, to około 700 osób. Mogliśmy udzielić tej pomocy dzięki pracy ok. 22 wolontariuszy, którzy przepracowali w 2015 roku na jej rzecz nieodpłatnie około 9000 godzin oraz pracowników zatrudnionych w Fundacji.