godziny 1

Do najważniejszych zadań na rok 2016 należą:

1.     Stała i różnorodna pomoc podopiecznym fundacji dostosowana do ich indywidualnych potrzeb.

2. Realizacja projektu lekowego 2015/2016 i pozyskanie kolejnych środków na lata 2016/2017.

3.Poszukiwanie, weryfikacja danych i pomoc najbardziej potrzebującym osobom starszym z terenu miasta Leszno i okolic, do których do tej pory nie udało nam się dotrzeć.

4.   Pozyskiwanie środków na budowę niekomercyjnego Domu dla seniorów.

5.  Rozwój Centrum Aktywności Seniora (poszerzenie oferty dla seniorów, remont i udostępnienie lokalu na parterze budynku

    przy ul. Sienkiewicza 9, w którym mieści się siedziba fundacji).

6.   Pozyskiwanie środków (z dostępnych źródeł) na działalność aktywizującą seniorów.

7.   Promocja działań fundacji w lokalnych mediach, udział w targach +50 itp., informacja wszystkich zainteresowanych o działaniu fundacji.