godziny 1

Jerzy Rymwid

   23 marca 2016 zginął Jerzy Rymwid. Człowiek wyjątkowy.

   W 2011 r. wraz z żoną Haliną, założył Fundację Jesienny Uśmiech

    i  bardzo aktywnie działał na rzecz jej podopiecznych - seniorów. 

             Był człowiekiem bardzo skromnym i troskliwym.

        Jego szlachetne serce było i zawsze będzie dla mnie,

                            wzorem do naśladowania.

 

                                                                          Agnieszka Łaszczyńska

                                                                             Prezes Zarządu

                                                                    Fundacji Jesienny Uśmiech