godziny 1

"Chodź, zestarzej się ze mną!
Najlepsze jeszcze czeka:
druga część życia,
dla której była pierwsza."  
 
R. Browning