godziny 1

PREZYDIUM RADY FUNDACJI:

 

Lp.  Nazwisko i imię
1. 

Rymwid Halina

Przewodnicząca Rady Fundacji

2. 

Sołtysiak Jan

Wiceprzewodniczący Rady Fundacji

3. 

Nowicki Jan

Sekretarz Rady Fundacji

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW PREZYDIUM RADY FUNDACJI ORAZ ZAŁOŻYCIELI OKREŚLA PROJEKT STATUTU