godziny 1

  1. Darowizny i zapisy
  2. Subwencje i dotacje
  3. Dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
  4. Dochody z majątku,
  5. Odsetki od lokat kapitałowych.