godziny 1

Pomaganie osobom starszym poprzez aktywizację społeczeństwa.