godziny 1

Tworzenie mechanizmów zmierzających do pomocy osobom starszym, ich aktywizacji a także do międzypokoleniowej solidarności poprzez uwrażliwianie społeczeństwa na ich potrzeby.