godziny 1

     Polska Cyfrowa Równych Szans (PCRS), to największe przedsięwzięcie dotyczące edukacji cyfrowej Polaków 50+ w historii naszego kraju, realizowane przez Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji,  również Fundacja Jesienny Uśmiech postanowiła wziąć w nim czynny udział.

     We współczesnym zglobalizowanym świecie Internet, jest niezbędnym narzędziem do swobodnego funkcjonowania, dlaczego więc, aż 10 mln z 13 mln Polaków po 50 roku życia nie korzysta z sieci?

pogadanki29-03-2012 r. na zaproszenie Pana Zbigniewa Jachułkowskiego odwiedziliśmy Prywatne Gimnazjum zlokalizowane przy Al. Krasińskiego. Rozmawialiśmy z uczniami na temat potrzeby istnienia wolontariatu, możliwości czynnego uczestnictwa w działaniach organizacji i stowarzyszeń, a zwłaszcza na temat tego, co konkretnie możemy zrobić dla innych.

wolontariatWolontariat to bezinteresowna i nieodpłatna działalność jednego człowieka na rzecz innego człowieka, grupy osób bądź ogółu społeczeństwa.

 

 

„Uśmiech jest jak słońce, które spędza chłód z ludzkiej twarzy"

W. Hugo

     Czy życie osób starszych musi być uciążliwe, trudne i smutne? Oczywiście, że nie. To od Ciebie, zależy w jakich warunkach i jakim środowisku będziesz żył Ty i ludzie w Twojej społeczności.
     Rozejrzyj się wokół siebie i podejmij wyzwanie, jakim jest pomoc drugiemu człowiekowi!
  Chcemy pomagać osobom starszym, by godnie i z uśmiechem przeżywały jesień swojego życia.